Çanakkale Hakkında Anasayfa Cihan KAMBUROĞLU Burak AYDOĞAN Can ATAN Zafer Bayramı
Cumhuriyet Bayramı
 •   Çanakkale
     Kıtaların, tarihle buluştuğu coğrafya...

 •   Gelibolu Yarımadası
     Vatan kalbinin attığı yer!

 •   Troia Antik Kenti
     Tanrıların savaşı...

 •   Assos Antik Kenti
     Ufka bakan şehir...

 •   Bozcaada
     Tanrı Bozcaada'yı, insanlar uzun ömürlü olsun, diye yaratmış.

 •   Gökçeada
     Dinlendirirdi orada atlarını Poseidon; yeri sarsan.

 •   Çanakkale Savaşları
     Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi...

 •   Çanakkale Şehitler Abidesi
     Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler... Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!

 •   57. Alay Şehitliği ve Anıtı
     Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.

 •   Seyit Onbaşı Anıtı
     O, bir top mermisini değil; aslında, bir milletin kaderini sırtladı.

 •   Conkbayırı
     İnsanlığın savaşı yendiği coğrafya...

 •   Çanakkale Şehir Merkezi
     Geçilemeyen şehir...

 •   Çimenlik Kalesi
     Boğazın bekçisi...

 •   Aynalı Çarşı
     Çanakkale içinde...

 •   Kordon Boyu
     Boğazın incisi...

 •   Kazdağları
     Ege kıyılarının başlangıcındaki sarp yamaçlar...

 •   Saroz Körfezi
     Ege'de güneş kalplere düşer.

 •   Çanakkale Plajları
     Deniz, kum ve güneş...

 •   Ulaşım
     Şehitler diyarına...

 •   Konaklama
     Şehitler diyarında...

 •   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
     Dinamik üniversite...

 •    Amacımız, Çanakkale'yi tanıtımak, yararlı ve güncel bilgiler aktarmaktır.

Gelibolu Yarımadası
Troia Antik Kenti
Assos Antik Kenti
Bozcaada
Gökçeada
Çanakkale Şavaşları
Çanakkale Şehir Merkezi
Kazdağları
Çanakkale Plajları
Çanakkale
Çanakkale Güncel Etkinlikler
Çanakkale Kültür Mirası
Çanakkale Spor
Çanakkale Yiyecek İçecek
Çanakkale Yerlisine Sorun
Çanakkale Fotoğraflar
Çanakkale Hakkında / Çanakkale
Çanakkale Şehitler Abidesi Tarih:

   Çanakkale hakkında bilinen tarih MÖ 3000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Antik Yunan Uygarlığının izlerini taşıyan dönemde, Çanakkale yöresi Hellespontos ve Dardanel isimleriyle anılmıştır. Çanakkale hakkındaki bilgilerimiz mitolojik verilerdir. Antik ozanların destanlarından ve söylencelerden esinlenilmektedir. Günümüzde tarihi aydınlatabilmek ve eski dönemlere ait yaşam tarzı, kültür, bilim vb. özellikleri doğru bilimsel verilerle aktarabilmek için Çanakkale'nin birçok yerinde arkeolojik kazılar devam etmektedir.

   Hellespontos: Yörenin bilinen ilk isimlerinden biridir. İsim, Altın Post Efsanesinden günümüze kadar ulaşmıştır. Efsaneye göre, Tesalya Kralı Athamas, ikinci eşi olan İno'nun kışkırtması ile Nephele'den doğan oğlu Phriksos ve kızı Helle'yi Zeus'a kurban etmek ister. Zeus çocukları kurtulması için kanatlı ve altın postlu bir koç gönderir (Efsanenin farklı versiyonlarında koçun, Nephele'nin hediyesi olduğu fikri işlenmiştir). Çocuklar, babalarından ve üvey annelerinden kurtularak, koçun üstünde doğuya doğru yol almaya başlarlar. Çanakkale Boğazı üzerinde iken fırtına sonucu Helle suya düşerek boğulur. O günden sonra Çanakkale Boğazı, Antik Yunan Uygarlığında, Helle'nin Denizi anlamına gelen Hellespontos ismiye anılmaya başlar.

   Dardanel: Mitolojide titan olarak geçen Okeanos ve Tethys'im Elektra adında güzel bir kız çocukları olur. Yıllar içinde güzelliğine güzellik katılan Elektra'ya Zeus zorla sahip olur. Bunun sonucunda Elektra'nın Dardanos adındaki oğlu dünyaya gelir. Arkadya Kralı olan Dardanos, Çanakkale yöresine yerleşir ve kendi ismiyle anılacak olan Dardania şehrini kurar. Dardanel ismi Troia ve Roma krallarının atası sayılan Dardanos'tan gelmektedir. (Titan: Yunan mitolojisinde, dünyayı yönetmiş tanrı ırkı anlamına gelmektedir.)

   Çanakkale: Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan Kale-i Sultaniye (Çimenlik Kalesi) ya da diğer adıyla Çanak Kalesi isminden türemiştir.

Troia Ati - Kordon Boyu / Çanakkale Şehir Merkezi    Yörenin bilinen en eski halkı Kalkolitik Dönemin (MÖ 5000 - MÖ 3000) yerli halkıdır. Erken Bronz Çağında (MÖ 3000 - MÖ 2000) yerleşim, kültür ve ticaret yönünden gelişmiştir. Çanakkale ve yöresinde, MÖ 3000 - MÖ 1200'lü yıllar arasından dış etkilerden soyutlanmış şekilde yaşayan Troia halkı hakimiyet kurmuştur. MÖ 1200'lerde kuzeyden gelen barbar deniz kavimlerinin göçü ile yörede kültürel ve ekonomik alanlarda gerileme görülmüş, yazılı kaynaklara ulaşılamamıştır. Yöre, MÖ 700'de Lidyalıların, MÖ 500'de Perslerin egemenliğine girmiştir. Büyük İskender'in, Pers ordusunu yenilgiye uğratmış ve bölgedeki Pers hakimiyetine son vermiştir. Büyük İskender'in ölümünden sonraki yıllarda Büyük İskender'in komutanları bölgede hakimiyet mücadelesine girişmiş, sırasıyla Bergama Krallığı, Galat İstilaları, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti bölgede hakimiyet kurmuştur.

Coğrafya:

   Çanakkale, Türkiye'nin kuzeybatısında, Gelibolu Yarımadası ve Biga Yarımadaları üzerinde konumlanmıştır. Çanakkale topraklarının büyük bölümü, Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde yer alır iken, Edremit Körfezindeki küçük bir alanda Ege Bölgesinde yer almaktadır. Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir ile sınır komşusudur. Çanakkale'nin Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunmaktadır. Çanakkale Boğazı ile ayrılan il önemli bir su yoluna sahiptir. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada ile Bozcaada ve Tavşan adaları sınırları içerisinde yer alır. Türkiye'nin en batı ucu Gökçeada'daki Avlakaburnu ve Asya anakarasının en batı ucu Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü sınırları içerisindedir.

   Çanakkale'nin matematiksel konumu, 25 derece 40 dakika - 27 derece 30 dakika doğu boylamları, 39 derece 27 dakika - 40 derece 45 dakika kuzey enlemleridir. 9.933 kilometrekarelik yüzölçümüne sahiptir. İlin toplan kıyı şeridi uzunluğu 671 kilometredir.

Bozcaada    Çanakkale Akdeniz iklimi özelliklerini yansıtmakla birlikte konumu itibariyle geçiş iklimi görülmekte buna bağlı olarak kışlar daha soğuk geçmektedir. En düşük ortalama sıcaklık 3,3 derece ile ocak ayında; en yüksek ortalama sıcaklık 30,6 derece ile temmuz ayındadır. Yıllık ortalama, sıcaklık 15,2 derece; nem oranı yüzde 72'dir. Çanakkale için, en düşük sıcaklık 14.02.2004 tarihli -11,2 derece; en yüksek sıcaklık 24.07.2007 tarihli 39 derecedir. Çanakkale yılın büyük bölümünü poyraz ve lodos rüzgarlarının etkisinde geçirmektedir. En hızlı rüzgar 15.02.1991 tarihli 139,3 km/sa'tir. (Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Web Sayfası).

   Çanakkale yöresi, bitki ve hayvan varlığı bakımından da Türkiye'nin şanslı illeri arasındadır. İl genelinin yüzde 54'ü orman alanıdır, bu oranın büyük bölümü Kazdağlarını kaplayan ormanlardır. İl, çeşitli yaban hayvanlarının yuvası ve göçebe kuşların uğrak noktasıdır.

Nüfus:

   Çanakkale nüfusu il bazında 486.445′'dir. Nüfus yoğunluğu kilometrekareye 49 kişidir. Çanakkale Şehir Merkezi'nin nüfusu 104.321'dır. En büyük ilçe Biga, en küçük ilçe Bozcaada'dır.

   Çanakkale hem göç veren hemde göç alan bir şehirdir. Aldığı göç 17.278, verdiği göç 15.623'dir. Çanakkale'nin göç aldığı iller incelendiğinde en çok İstanbul, Balıkesir ve İzmir'den göç almaktadır.

   Veriler 2011 yılı baz alınarak aktarılmıştır (Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Resmi Web Sitesi).

İdari Yapı:

Gökçeada    Çanakkale, 1461 yılında Kale-i Sultaniye'nin yapılmasıyla, bölgeye hakim konumdaki kale ile idari yapıya kavuşmuştur. Daha sonraları Biga ilçesinde kurulan Osmanlı sancağına ilin mekezi konuma gelmiştir. 1866 yılında Kale-i Sultaniye Adalar Vilayeti'nin merkezi olmuştur. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Bahr-i Sefid Boğaz Müstahkem Komutanlığı kurulmuş, İstanbul şehremanetine ve 1881 yılında Karesi (Balıkesir) iline bağlanmış olsa da 1888 yılında yeniden sancak merkezi konuma getirilmiştir.

   Çanakkale ilinin ikisi ada olmak üzere merkez ilçe dahil 12 ilçesi mevcuttur. 565 köy, 21 bucak ve 34 belediyeye sahiptir. En büyük alana sahip ilçe 1.367 kilometrekare ile Yenice, en küçük alana sahip ilçe ise 40 kilometrekare ile Bozcaada'dır. Bozcaada'da ilçe merkezi dışında yerleşim alanı da bulunmamaktadır.

Çanakkale Valiliği    Ayvacık Kaymakamlığı    Bayramiç Kaymakamlığı    Biga Kaymakamlığı    Bozcaada Kaymakamlığı
Çanakkale Belediyesi    Ayvacık Belediyesi    Bayramiç Belediyesi    Biga Belediyesi    Bozcaada Belediyesi
Erenköy Belediyesi    Gülpınar Belediyesi    Balıklıçeşme Belediyesi
Kepez Belediyesi    Küçükkuyu Belediyesi    Karabiga Belediyesi
Kumkale Belediyesi    Yeniçiftlik Belediyesi
   Gümüşçay Belediyesi
   Kozçeşme Belediyesi

Çan Kaymakamlığı    Eceabat Kaymakamlığı    Ezine Kaymakamlığı    Gelibolu Kaymakamlığı    Gökçeada Kaymakamlığı
Çan Belediyesi    Eceabat Belediyesi    Ezine Belediyesi    Gelibolu Belediyesi    Gökçeada Belediyesi
Terzialan Belediyesi    Mahmudiye Belediyesi    Bolayır Belediyesi
   Geyikli Belediyesi    Evreşe Belediyesi
   Kavakköy Belediyesi

Lapseki Kaymakamlığı    Yenice Kaymakamlığı
Lapseki Belediyesi    Yenice Belediyesi
Çardak Belediyesi    Akçakoyun Belediyesi
Umurbey Belediyesi    Kalkım Belediyesi
   Hamdibey Belediyesi
   Pazarköy Belediyesi

Bu web sayfasındaki metin içerisinden yönlendirilen dış linkler tamamiyle bilgi amaçlı olup reklam amacı gütmemektedir.
Yazar: Can ATAN
Son güncelleme tarihi: 19.06.2012


Çanakkale Ulaşım
Çanakkale Konaklama
Çanakkale Restaurant Kafe
Çanakkale Sosyal Hayat
Çanakkale Hakkında Facebook
Çanakkale Hakkında Twitter
Çanakkale Hakkında Google+
Çanakkale Hakkında Flickr
Çanakkale Kutsal Mekanlar
Çanakkale Alışveriş
Çanakkale Önemli Telefonlar
Çanakkale Haritaları
Çanakkale Hava Durumu

Yükleniyor...
Doğaya, Tarihe ve Kendine Saygısı Olan Herkes İçin ...
Çanakkale Hakkında Harita Hizmeti
Çanakkale hakkında
About Canakkale

Çanakkale

Ayvacık
Bayramiç
Biga
Bozcaada
Eceabat
Ezine
Gelibolu
Gökçeada
Lapseki
Şehir Merkezi
Yenice

Babakale
Behramkale
Dardanos
Güzelyalı
Kalkım
Kepez
Kilitbahir
Küçükkuyu
Gelibolu Yarımadası

Çanakkale Savaşları

57 nci Alay Şehitliği
Conkbayırı Atatürk Anıtı
Çanakkale Şehitler Abidesi
Dur Yolcu Yazısı
Kemalyeri Kitabesi
Mehmetçik'e Saygı Anıtı
Seyit Onbaşı Anıtı

ANZAC
Cape Helles Anıtı
Chunuk Bair Mezarlığı
Fransız Mezarlığı ve Anıtı
Lone Pine Mezarlığı
V Beach Mezarlığı
Ören Yerleri

Alexandreia Troas
Apollon Smintheus
Assos Antik Kenti
Elaius
Neandria
Parion Antik Kenti
Sestos
Troia Antik Kenti

Önemli Mekanlar

Çimenlik Kalesi
Kilitbahir Kalesi

Arkeoloji Müzesi
Atatürk Evi Müzesi
Kabatepe Tanıtım Merkezi

Aynalı Çarşı
Çanakkale Plajları
Gelibolu Mevlevihanesi
Kazdağları
Turizm

Alışveriş
Haritalar
Konaklama
Kutsal Mekanlar

Kültür Mirası
Önemli Telefonlar
Restaurant & Kafe
Ulaşım
Yerlisine Sorun
Yiyecek & İçecek
Sosyal Hayat

ÇOMÜ
Eğitim
Emlak
Güncel Etkinlikler
Kamu Kuruluşları
Sinema
Sivil Toplum
Spor

Fotoğraf

Assos Antik Kenti
Bozcaada
Çanakkale
Eski Çanakkale
Gelibolu Yarımadası
Gökçeada
Kazdağları
Troia Antik KentiÇanakkale Hakkında

© 2011 - 2014 Çanakkale Hakkında. Tüm hakları saklıdır.
Cihan KAMBUROĞLU - Burak AYDOĞAN - Can ATAN